Burstorlek för fåglar

Djurskyddsföreskrifterna anger den minsta ytan som som en fågel måste ha på dess burstorlek. Måtten på en buren varierar beroende på fågels storlek. Bredden på utrymmet ska vara ungefär dubbelt så stort som fågelns längd eller minst 45 cm. De exakta måtten hittar du nedan:

Fågels längd näbbspets till stjärtspets:

Fåglar burstorlek

under 15 cm

 • Minsta tillåtna yta: 0,31 m²
 • Minsta yta per fågel vid grupphållning: 0,03 m²
 • Minsta mått på längsta sidan 0,7 m
 • Minsta höjd 0,6 m

16 – 20 cm

 • Minsta tillåtna yta: 0,31 m²
 • Minsta yta per fågel vid grupphållning: 0,04 m²
 • Minsta mått på längsta sidan 0,7 m
 • Minsta höjd 0,6 m

21 – 25 cm

 • Minsta tillåtna yta: 0,45 m²
 • Minsta yta per fågel vid grupphållning: 0,055 m²
 • Minsta mått på längsta sidan 0,9 m
 • Minsta höjd 0,6 m

26 cm – 35 cm

 • Minsta tillåtna yta: 0,84 m²
 • Minsta yta per fågel vid grupphållning: 0,1 m²
 • Minsta mått på längsta sidan 1,2 m
 • Minsta höjd 0,8 m

36 – 45 cm

 • Minsta tillåtna yta: 1,44 m²
 • Minsta yta per fågel vid grupphållning: 0,6 m²
 • Minsta mått på längsta sidan 1,6 m
 • Minsta höjd 1,0 m

46 – 55 cm

 • Minsta tillåtna yta: 2,2 m²
 • Minsta yta per fågel vid grupphållning: 1,0 m²
 • Minsta mått på längsta sidan 2,0 m
 • Minsta höjd 1,2 m

56 – 65 cm

 • Minsta tillåtna yta: 3,12 m²
 • Minsta yta per fågel vid grupphållning: 1,5 m²
 • Minsta mått på längsta sidan 2,4 m
 • Minsta höjd 1,5 m

66 – 75 cm

 • Minsta tillåtna yta: 4,2 m²
 • Minsta yta per fågel vid grupphållning: 2,0 m²
 • Minsta mått på längsta sidan 2,8 m
 • Minsta höjd 1,8 m

över 75 cm

 • Minsta tillåtna yta: 6,5 m²
 • Minsta yta per fågel vid grupphållning: 3,0 m²
 • Minsta mått på längsta sidan 3,6 m
 • Minsta höjd 1,8 m

Du kan läsa mer den minsta ytan på en burstorlek för en fågel samt annan viktig information om fågelburar hos jordbruksverket här.

Fågelnamn

Vi har allt från vanliga fågelnamn till mer fantasifulla och ovanliga namn. Tryck här för att hitta ett namn som passar just din fågel.