Bobbo

Gå tillbaka

Vi anser att namnet Bobbo är ett bra val av namn för ett djur.

Namnet kan anknytas till egenskapen glad.


Lämpligt kön för djurnamnet Bobbo

0
20
40
60
80
100

0
20
40
60
80
100

Namn för haneDjurhalsband


Djurhalsband för Bobbo


Är namnet till en katt?

Katter är en av de populäraste sällskapsdjuren i stora delar av världen. De kan vara fantastiska, söta och ge mycket kärlek, men det finns också en hel del att hålla koll på. Här ger vi en snabb överblick av katter.

Katter

Skötsel av katter

Katter vill ha gott om plats till lek och till att kunna vandra runt med tillgång till flera gömställen. Motion är viktigt eftersom katter är mycket aktiva husdjur och det är viktigt för dem att röra på sig och leka med leksaker. Inomhuskatter behöver mer samspel och lek eftersom de sällan går ut. De kräver mycket mer tid och ansträngning för att känna sig tillfredsställd och må bra. Den måste även ha en kattlåda med sand på en avskild plats för att uträtta sina behov.

Vissa katter trivs inte inomhus och det kan leda till stress, inaktivitet och fetma, speciellt om katten tidigare är van att röra sig fritt utomhus. Ge ditt djur tillgång till minst två olika typer av viloplatser, en på golvnivå skyddad på flera sidor och en annan högre med en bra utsikt där den kan ligga och spana. Tänk även på att inomhuskatter kräver mycket mer tid och ansträngning för att vara lycklig och hälsosam. Skaffa klätterträd/klösträd, helst på flera ställen så att den kan markera territorium, stärka muskler och skärpa klor. Ge dem möjlighet till daglig träning så att den kan hålla sig friska och sunda.

Katter som har tillgång till en eventuell trädgård och har möjlighet till att vistas ute i naturen kan själv vara aktiv, exempelvis genom lek och jakt. Dessa katter får då flera möjligheter att utöva deras naturliga beteende. De kan nu undersöka sin omgivning och interagera med andra katter i närområdet.

Mat

Katter är fortfarande i stor utsträckning köttätande och har ett matsmältningssystem som är lämplig för konsumtion av rått kött. De har också en sträv tunga som hjälper dem att slicka rent de allra sista resterna från ett ben. Den sträva tungan är även ett redskap när de tvättar sig själva. Många som sett en katt har även lagt märke till hur de ständigt slickar sig själva och ibland även andra katter.

Kommunikation

Kommunikation med andra katter sker genom att klösa på träd, staketstolpar eller möbler. De kan också avsätta olika lukter och på det sättet markera sitt revir. Katten använder även olika läten som sträcker sig från att spinna, purra, jama eller ryta.

Olika kattraser

Det finns flera olika raser av katter, men de är alla medlemmar av samma art. De 10 populäraste kattraserna i Sverige är:

  • Blandraskatt
  • Ragdoll
  • Norsk skogkatt
  • Maine coon
  • Sibirisk katt
  • Birma
  • Brittisk korthårig
  • Bengal
  • Devon Rex
  • Perser

Tamkatter och vildkatter

Det är viktigt att skilja på tamkatter och vildkatter. Tamkatten är den enda rasen som används som husdjur eller sällskapsdjur. Det finns ett antal raser som sorterar under tamkatter. Enligt forskning kan katter och andra intelligenta djur känna igen deras egna namn trots att de knappt reagerar på tilltal, utan som mest spetsar öronen eller rör på huvudet. Vissa tror därmed att djuret inte har förmåga att känna igen sig själva som individer och att de bara associerar ord med en belöning eller ett straff. Många kattägare vet dock att katter förstår sina egna namn. De reagerar även på ljud, då familjemedlemmar kallar på uppmärksamhet med hjälp av rasslandet från mat eller godispåsar. Att katter är egensinniga och envisa har nog de flesta stött på.

Historia

Katter har under mer än 10 000 år haft ett förhållande till människan. I forntida Mellanöstern och på Cypern kan de första domesticerande katter ha knutit sina första band med människorna. Där har forskare även funnit kattkyrkogårdar. Det faktum att människor genom sina matrester och andra ätbara födoämnen drog till sig råttor, gjorde det även att vilka katter sökte sig till områden där människor bodde. Kattens skicklighet i att jaga råttor gjorde att de drog till sig uppmärksamhet och blev uppskattade. Kulturer runt om i världen antog senare katter som sällskapsdjur. Du kan läsa mer om kattens historia hos Svenska Djurskyddsföreningen.

Jaktförmåga

Liksom deras vilda kattsläktingar är tamkatter naturliga jägare som kan anfalla sitt byte med snabbhet, vassa tänder och skarpa klor. Katter har även mycket bra hörsel. De är effektiva på natten eftersom deras mörkerseende är bättre än sitt tilltänkta bytesdjur. Oftast är de snabba samt smidiga och deras långa svens hjälper dem att hålla balansen.

Burstorlek för transport

Jordbruksverket anger att en transportbehållare ska vara anpassad till djurents storlek med minst 0,15 m² per djur. Dessutom måste transportlådan vara minst 0,5 meter lång, 0,3 meter bred samt 0,35 meter hög. Du kan läsa mer om katter samt transport av katter hos jordbruksverket.


Är namnet till ett annat djur?

Tryck nedan för att läsa mer om andra djur.