Ravina

Gå tillbaka

Vi anser att namnet Ravina är ett bra val av namn för ett sällskapsdjur.

Namnet kan förknippas med egenskapen modig.


Lämpligt kön för djurnamnet Ravina

0
20
40
60
80
100

0
20
40
60
80
100

Namn för haneDjurhalsband


Djurhalsband för Ravina


Är namnet till ett marsvin?

Gnagaren kan vara ett bra husdjur för barn över sex år när föräldrarna övervakar deras hantering och vård. En vuxen bör övervaka och vara involverad i den dagliga vården och ha ett starkt engagement för djuret. Vuxna blir ofta den primära vårdgivaren då speciellt yngre barn inte förmår att sköta dem.

Marsvin

Varje djur förtjänar att ha ett kärleksfullt hem. Om du kan ge mrasvinen allt de beöhver, kan de bli roliga, söta, gulliga och ge mycket kärlek tillbaka.

Skötsel av marsvin

Det är inte ovanligt att det finns en mängd olika husdjur i familjen. De flesta husdjuren kan samexistera men försiktighet måste tas för marsvinens säkerhet. Lämna till en början aldrig ett marsvin utan tillsyn i närvaro av en hund, katt eller annat rovdjur.

Marsvin ska inte hållas ensamma. De trivs bäst tillsammans med ett annat marsvin eller i grupp. De ska ha gott om utrymme för träning och för att kunna leka fritt. De tycker om att gömma sig i föremål. I vilt tillstånd bygger de bo för att skydda sig för rovdjur i omgivningen.

Vissa marsvin gillar inte att plockas upp eller hanteras av människor. Vissa föredrar att hållas på ett säkert avstånd, det beror helt på deras personligheter. Små barn har troligen inte ett tillräckligt bra tålamod för att kunna få djurets förtroende. När marsvinet väl plockats upp måste försiktighet iakttas då marsvinet ofta snurrar runt och vill slingra sig, vilket kan leda till att den faller och skadar sig själv.

Använd gärna en filt eller handduk att lindra in dem i efter att de plockats upp. Det kan leda till att de slappar av och känner sig säker och trygg. Gör de inte det finns risken att du blir biten.

Ett marsvin måste spendera mycket tid på att tugga för att slita ner sina ständigt växande tänder. All matpellets, hö, grönsaker och tuggblock blir till en stor mängd avfall. Eftersom de flesta inte kan tränas till att bajsa i ett visst område kan avfallet hamna överallt i buren. Buren bör helst rengöras flera gånger om dagen, men om ingen är hemma under dagen måste buren och leksakerna rengöras minst varje dag.

Är ett marsvin rätt för dig?

Vissa människor ångrar sig ett tag efter att de skaffat marsvin eftersom att de inte visste att det skulle innebära mycket arbete samt att de inte har tillräckligt med tid att ta hand om dem.

Många betonar att marsvin inte är ett husdjur med litet tillsynsbehov. Tvärtom så är de ett mycket tidskrävande sällskapsdjur. Den dagliga vården och utfodringen är tidskrävande. Liggunderlag måste rengöras flera gånger i veckan. De ska dagligen utfodras med fräscht hö att tugga på och även ha halm som liggunderlag. Du måste se till att de har gott om pinnar eller andra föremål att gnaga på. En marsvin bör kunna tugga på föremål för att underhålla sina tider som kontinuerligt växer. Gnagaren kräver också rutinmässig kloklippning, cirka en gång i månaden. Du kan läsa mer om att ha ett marsvin i en marsvinsintervju hos Agria Djurförsäkring.

Mat

En välbalanserad marsvinsdiet ska bestå mest av hö. Daglig utfodring krävs med marsvinspellets eller kraftfoder tillsammans med en begränsad mängd grönsaker och frukt. Marsvinen måste även ha en daglig tillförsel av C-vitamen och färskt vatten. Grönsaker och frukt som inte äts upp inom 24 timmar bör kastas.

Kostnader

Den låga anskaffningskostnaden är vilseledande. Kostnaderna för mat, underlägg och speciellt sjukvård, betyder att marsvin kan bli förvånansvärt dyra husdjur. Ett marsvin kan leva så länge som 10 år, även om genomsnittet är fem till sju år.

Burstorlek

Djuskyddslagen anger den minsta ytan som som ett marsvin måste ha på dess burstorlek. Följande regler är uppsatta för ett marsvin:

  • Minsta tillåtna yta: 0,3 m²
  • Minsta yta per djur vid grupphållning: 0,15 m²
  • Minsta mått på längsta sidan 0,4 m
  • Minsta höjd 0,25 m


Är namnet till ett annat djur?

Tryck nedan för att läsa mer om andra djur.